Advanced Search found 1 item(s) featuring "Torquato Tasso"

1926 J. v.d. Vondel: "De leeuwendalers" (Lode Monteyne)
  • . . . De «Leeuwendalers» is een allegorische pastorale. Het schrijven van dergelijke landspelen kwam in zwang ten gevolge van den bijval die de «Aminta» van Torquato Tasso (1573) en vooral «II Pastor Fido» van Guarina (1590) allerwege behaalden. Hooft had reeds in 1605 een werk «Granida», . . .