Advanced Search found 1 item(s) featuring "Theophiel Peeters"

1939-07 HET EEN-EN-DERTIGSTE JAAR 1928-29 (August Monet)
  • . . . den heer Engelen was toevertrouwd. De opvoering van «Keizer Karel», van de heer en Hendrik Van Rooy voor den tekst en Theophiel Peeters voor de muziek — den eersten keer op Zondag 7 April 1929 — mocht alweer geen verrijking voor het oorspronkelijk potentieel van . . .