Advanced Search found 1 item(s) featuring "La Société Shakespeare "

1922-12-31 TOONEEL TE BRUSSEL I (Karel Van de Woestijne)
  • . . . dat moet uit deze vertooning van den Koopman van Venetië blijken. Onder den oorlog, in 1917 , stichtte Gemier te Parijs het " Shakespeare-genootschap ". In de eerste plaats was dit een hulde aan Engeland, Frankrijks bondgenoot. Die hulde zou blijken uit de keus der stukken, die onder bescherming . . .