Advanced Search found 1 item(s) featuring "Antonio Sacchini"

1939-07 HET DRIE-EN-TWINTIGSTE JAAR 1919_20 (August Monet)
  • . . . Benoit en gaf eigenlijk maar een ...funeberen indruk. Uit een blauwig donker maakte zich langzamerhand de tempel der Vestalen, uit de opera van Sacchini , los en daarin zag men dan zich geheimzinnig het marmeren borstbeeld van den Meester afteekenen, terwijl een vèr verwijderde stem — deze van Robert . . .