Advanced Search found 2 item(s) featuring "Stève Passeur"

1925-12-05 Stève Passeur : "Un bout de fil coupé en deux" (Willem Putman)
  • . . . Steve Passeur : "Un bout de fil coupé en deux". Een nieuwe versie van een stuk, dat bij de creatie te Parijs vrij ongunstig . . .
  • . . . "mettant tout en oeuvre pour parer à l'équivoque", zoodat van deze comedie te Brussel feitelijk een nieuwe versie ging. In het programma zegt Steve Passeur ons trouwens, : "C'est d'un véritable redressement qu'il s'agit ce soir" en bescheiden noodigt hij ons tevens uit om maar duchtig zijn comedie . . .
1936-01 Fransch Tooneel te Brussel: "Godefroid de Bouillon" van Herman Closson (Willem Putman)
  • . . . gelijkt deze kruisvaarder wonderwel op een of anderen cynischen held uit een stuk van Shaw of, nader nog bij ons, van Steve Passeur . In de eerste tafereelen is vooral de atmosfeer van verveling gesuggereerd, waarin deze melancholieke ridder zijn dagen slijt. Hij speelt schaak met een . . .