Advanced Search found 1 item(s) featuring "Salle Mercélis"

1925-01-09 Luc Hommel : "L'amour n'est plus le maître" door "Le Petit Théâtre" (Willem Putman)
  • . . . schenken drong zich den Brusselschen tooneel-recensent al dadelijk op als 'n plicht. Ik moet hierbij voegen dat ik des te liever naar de " Salle Mercélis " trok -- in welke zaal het " petit Théâtre " optreedt -- omdat de affiches mij hadden geleerd dat de voornaamste rollen van het . . .