Advanced Search found 1 item(s) featuring "Sylvio Lazzari"

1939-07 HET NEGEN-EN-TWINTIGSTE JAAR 1926-27 (August Monet)
  • . . . op het tooneel als in de zaal. En op Zaterdag 5 Maart : «Lenteoffer» — «Le Sautériot» — van den Oostenrijksch-Italiaanschen toondichter Sylvio Lazzari , dat niet beantwoorden mocht aan de verwachtingen, welke het jaar tevoren in de Fransche Opera vertoonde «La Lépreuse» van denzelfden componist . . .