Advanced Search found 2 item(s) featuring "Sergej Eisenstein"

1932-01-29 Stadschouwburg te Brussel: "De Getemde Feeks" door het Vlaamsche Volkstooneel (M.V.)
  • . . . zoo maar uitgevloeid" of "als dit lang duurt kan het niet goed zijn". Ik zag aan die lieden dat zij een nagaan hoe Eisenstein is te werk gegaan om zijn "Algemeene Lijn" klaar te krijgen: onder welke kontrool de Russische film produktie staat vooraleer een film in 't . . .
1931 Nog de Spreekfilm en het Tooneel (Victor J. Brunclair)
  • . . . Abel Gance , waar hij de lichtriggels van dit station tot een zeldzaam zuiver poëem vervlecht; vluchtige opnamen uit de Generaallinie van Eisenstein , maar niet daar, waar hij den Steel- and Ironkultus van de nieuwe Sovietrepubliek veraanschouwelijkt, wel in de landelijke tooneelen; eindelijk dan dit magistrale Dorp . . .
  • . . . zij die den film tot dienstbaarheid willen verwijzen aan propagandadoeleinden en hem daarmee van zijn zuivere kunstbestemming afvoeren. Het heugt mij hoe Eisenstein , in de voorrede tot zijn Generaallinie, hier den nadruk op legde op het feit dat de film een opvoedend element zou zijn, d.w.z. een . . .