Advanced Search found 2 item(s) featuring "7 Arts"

1925-01-09 Luc Hommel : "L'amour n'est plus le maître" door "Le Petit Théâtre" (Willem Putman)
  • . . . natuurlijk een onderneming zonder politieke strekking. Niettemin wordt ze, wegens haar avant-garde-karakter, veelal gerangschikt onder de eerder-links-getinte groepen als " La lanterne sourde " en " 7 Arts ". Het aldaar vertoonde stuk, "Rien qu'un homme" van Max Deauville , was trouwens van zulken aard dat aan het sterk-democratische (met neiging . . .
1925-09 TOONEEL-TENTOONSTELLING TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
  • . . . interessantste der tentoonstelling, namelijk diverse teekeningen (décor en costuums) van Houquet, die een jong Brusselsch schilder is, behoorende met Karel Maes tot de groep " 7 arts ". Vooral de costuums zijn merkwaardig. De décors zijn heel leuke schilderijtjes, maar lijken te zeer op zich zelf te bestaan. Zij zijn volledig. . . .