Advanced Search found 1 item(s) featuring "Rudolf Dubois"

1932-02-01 Te Brussel: Koninklijke Vlaamsche Schouwbrug: "De Ideale Vrouw" (H.B.)
  • . . . in den besten zin des woords en het talrijk publiek dat zich voorgenomen heeft Woensdagavond de jubelvoorstelling van den talentvollen en sympathieken acteur Rudolf Dubois bij te wonen, zal hierbij een uitermate genoeglijken avond beleven. Deze comedie in drie bedrijven is eigenlijk een aaneenschakeling van koddige situaties waarvan . . .
  • . . . in der minne geregeld. Bertel trouwt met Hello, zijzelf met Peter. Het stuk wordt schitterend verdedigd en bezaait dan ook een ongemeenen bijval. Rudolf Dubois heeft in Peter Hagenauer een uitstekend type getroffen. Het is in alle opzichten een glansrol van hem. Mevr. R. Verschueren speelt met gratieuse . . .
  • . . . te maken. Zeer geslaagd is de Goschi van Mevr. Cabanier, een flegmatieke huishoudster met positieven zin en een goed hart. De regie, door Rudolf Dubois zelf waargenomen, is voortreffelijk. Het gezelschap beweegt zich in keurig toilet te midden van een frisch en schilderachtig decor. Kortom een zeer aanbevelenswaardige . . .