Advanced Search found 4 item(s) featuring "Raymond Bernand"

1934-01-13 Kon. Nederl. Schouwburg, "De genoegens van het toeval" door R. Benjamin (Victor J. Brunclair)
  • . . . Tooneel Kon. Nederl. Schouwburg «De Genoegens van het toeval» door R. Benjamin . Het gegeven moge nogal gemakkelijk en oppervlakkig uitvallen, toch is de centrale figuur Emmanuel Denis van aard om onze aandacht levendig . . .
1925 René Benjamin : "Les Plaisirs de Hasard" (Willem Putman)
  • . . . René Benjamin : "Les Plaisirs du hasard" Op het programma schrijft de auteur in zijn auto-biographische notice : "J'ai, ma foi, fabriqué près de . . .
  • . . . -- ge kunt het moeilijk zoo precies zeggen. Alleen staat het vast dat hij niet op zijn tong is gevallen, en hoezeer ook René Benjamin zijn slachtoffer wentelt in bizarre incidenten, Emmanuel praat er zich uit met een vlotheid die al de dramatis personae verstomt en ons amuzeert. . . .
  • . . . voor hem is geworden dat hij gaat trouwen. En hij doet het. Maar niet alleen om het geval zelf is dit stukje prettig. Benjamin vond hier gelegenheid om in ieder bedrijf een categorie deftige burgers over den roskam te halen. In de eerste akte wordt de quaestie der . . .
1925-11-07 Max Deauville : "Rien qu'un homme". Herwarth Walden : "Foi" (Glaube) (Willem Putman)
  • . . . zedelijke -- bezwaren. De auteur wil blijkbaar een loopje nemen met het gerecht en met onze schijn-deftigheid. Daar is vaak reden toe -- en René Benjamin bijv. doet dat in "Les plaisirs du hasard" op de meest hartelijkste wijze. Benjamin heeft echter stof tot vermaak; zijn . . .
  • . . . is vaak reden toe -- en René Benjamin bijv. doet dat in "Les plaisirs du hasard" op de meest hartelijkste wijze. Benjamin heeft echter stof tot vermaak; zijn geval geeft er aanleiding toe. Dat is essentieel. Deauville schijnt het bespottelijk te vinden dat "de . . .
1925-06-01 Jules Delacre : Het Théâtre du Marais (Willem Putman)
  • . . . Ibsen , Barrie , Maeterlinck , Gogol , Sarment , J. J. Bernard , Romains , Benjamin , enz. Bovendien is Jules Delacre , benevens een talentvol leider en een knap regisseur, ook een buitengewoon begaafde speler. Sommige zijner . . .