Advanced Search found 1 item(s) featuring "C. Plas"

1927-05-08 "Reinaert de Vos" van Paul de Mont te Leuven (Anon.)
  • . . . vormen van het sprookje. Hoe stond het met de sceniek? Paul de Mont mag in zijn handen wrijven wanneer de heer Plas er die weelde van kleur heeft op gevonden! Een weelde van decor en figuratie, een goedgeslaagde onophoudelijke tooneelverandering op zicht met een sprookjesachtige lichtkleur. . . .
  • . . . met zijn volk. Steeds verder. Steeds beter! Deze 4de opvoering kreeg een bijzonder relief door een bloemenhulde aan M. M. Coen (voorzitter) en M. C. Plas (tooneelbestuurder). Beide werden geridderd in de Leopoldsorde. Staatsminister Poullet kon niet aanwezig zijn, door rouw verhinderd. In zijn plaats sprak Prof. Schaeckaert . . .
  • . . . Beveren, in naam der spelers, met geestdrift over de lange werkzaamheid der beide feestelingen en roemde er op dat M. Coen en M. Plas niet geaarzeld hebben de ouden slenter van het drakenspel af te werpen en nieuwe wegen op te gaan met hun jongens. Afgevaardigden van Davidsfonds, . . .
  • . . . Leuven, en velen die we vergeten mochten, brachten bloemen en garven en een warm huldewoord aan de gevierden, waarop M. Coen en M. Plas , na een hulde aan Staatsminister Poullet dankten met hernieuwde beloften voor de toekomst. De gansche schouwburg heeft de geridderden hartelijk toegejuicht en daardoor uiting . . .