Advanced Search found 1 item(s) featuring "Piek Mangiangali"

1939-07 HET NEGEN-EN-TWINTIGSTE JAAR 1926-27 (August Monet)
  • . . . Op Zaterdag 2 October 1926 : De «Wals» van Ravel . Op Zaterdag 11 December 1926 : «De Tooverbeiaard» van Piek Mangiangali . Op Zaterdag 18 December 1926 : «De Tragedie van Salomé», van Florent Schmitt . Op Zaterdag 9 April 1927 : . . .