Advanced Search found 1 item(s) featuring "P. Leendertz (jr.)"

1921-09-12 Mariken van Nieumeghem: Inleiding en aanteekeningen van M.A.P.C. Poelhekke: Zonnebloemboekjes, nr 25, Appeldoorn (C. de B.)
  • . . . andere vloeien er als van zelf uit voort. M. v. N. is in de laatste tijden reeds meer dan eens uitgegeven, o.m. door Leendertz in zijn Middelnederlandsche Dramatische Poëzie (1907) en door Koopmans , in de Bibliotheek van Nederlandsche Letterkunde (met aanteekeningen) (1917). Hier drukte
  • . . . (1907) en door Koopmans , in de Bibliotheek van Nederlandsche Letterkunde (met aanteekeningen) (1917). Hier drukte Poelhekke den tekst van Leendertz af, doch sommige passages werden, met het ook op schoolgebruik, gekastigeerd. Van de karakteristiek der personen gaat daardoor wel iets verloren, maar de essentie . . .