Advanced Search found 2 item(s) featuring "Pieter Dorland"

1931-11-13 Te Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg: "Elckerlyc" en "De boer die sterft" (H.B.)
  • . . . boer die sterft" Woensdagavond gaf de Kon. Vlaamsche Schouwburg zijn tweede kunstvoorstelling van dit seizoen: de laat-middeleeuwsche moraliteit "Elckerlyc" van Peter Dorland (1454-1507) en "De boer die sterft" naar een tekst van Karel Van de Woestijne , op het tooneel gerealiseerd door
  • . . . continuïteit die men in de Vlaamsche letteren voorstellen kan. Volgens spreker zou "De boer die sterft" als een echo mogen opgevangen worden van Dorland 's moraliteit. De h. Teirlinck drukte den wensch uit dat de aanwezigen niet met welwillendheid maar met liefde zouden luisteren. Toen ving de . . .
1933-08-11 Het openluchttheater te Brasschaat. "Elckerlyc" en de danseres Akarova (Anon.)
  • . . . wat wij van haar zagen is van aard om groote verwachtingen te koesteren. In dit uitgelezen kader ging daarna Elckerlyc, het mystiekspel van Pieter Dorland . De bewerking van Herman Teirlinck doet beeld en klankrijke taalschatten opfonkelen. Wij weten niet in hoever hij den oorspronkelijken tekst heeft . . .
  • . . . adekwaat werd aangevoerd, zagen wij haar toch liefst achterwege blijven, om ons alleen te laven aan de fontein van woordenschoon, die hier door Dorland - Teirlinck werd opgestuwd. Het dekor van Lode Seghers was voor dit mystiekspel een harmonische omlijsting. En de groepsstanden, die door de regie hier . . .