Advanced Search found 1 item(s) featuring "P.C. Boutens"

1926 Felix Rutten: "Beatrijs" (Lode Monteyne)
  • . . . het de vergelijking geldt met het Beatrijs-drama van Felix Rutten , zijn de meer literaire bewerkingen der sproke door den Nederlandschen dichter P. C. Boutens en den Fransch-Belgischen schrijver Maurice Maeterlinck , wiens «miracle en trois actes»: «Soeur Beatrice», in 1901 geschreven, voor het eerst vertoond . . .
  • . . . Maria Garmi werd gecreëerd, de grootste aandacht geschonken. De gelukkigste bewerking yan de Beatrijs-legende lijkt ons nog altijd die van den Noord-Nederlandschen dichter P. C. Boutens . Van den ridder, die in het hart der non het minnevuur ontstak, hooren we maar terloops en over het wereldsch leven der . . .
  • . . . den dichter zelf. * * * Het gaat niet op het drama van Felix Rutten te vergelijken met het poëma van Boutens . De tooneelschrijver moet aan heel andere eischen voldoen dan de dichter ! Trouw volgde de dramatist de handeling van de oude legende, wier hoofdmomenten . . .