Advanced Search found 1 item(s) featuring "P.D."

1930-01-20 Het Alg. Kath. Vl. Tooneelverbond in volle actie (P.D.)
  • . . . 't Is in 't voordeel van hunnen kring in 't bijzonder, en van ons Kath. Vl. Tooneel in 't algemeen 't Is plicht! P.D. . . .