Advanced Search found 1 item(s) featuring "Opera van Wenen"

1923-01-16 Te Antwerpen: Koninklijke Vlaamsche Opera: "Hoffmann's Vertellingen" (L.O.)
  • . . . vervolgde Offenbach tot na zijn dood. De opvoering van "Hoffmann's Vertellingen" bracht onheil, zoo luidde het vooroordeel, waarvan de brand der Opera te Weenen aansprakelijk te stellen is. Eerst sedert een twintigtal jaren is het werk een blijvend repertoriumstuk geworden, dat het volk trekt en het . . .