Advanced Search found 1 item(s) featuring "Openluchttheater, Brasschaat"

1933-08-11 Het openluchttheater te Brasschaat. "Elckerlyc" en de danseres Akarova (Anon.)
  • . . . Het Openluchttheater te Brasschaat «ELCKERLYC» EN DE DANSERES AKAROVA Het is voorzeker vanwege Mevr. L. De Winter een uitstekend initiatief, dit openluchttheater . . .
  • . . . Het Openluchttheater te Brasschaat «ELCKERLYC» EN DE DANSERES AKAROVA Het is voorzeker vanwege Mevr. L. De Winter een uitstekend initiatief, dit openluchttheater te hebben gesticht. De ligging ervan, midden in een ideëel kader van dennengroen is zoo dat voor de toekomst hier merkwaardige prestaties mogen verwacht . . .
  • . . . voor tooneelplastiek heeft gekomponeerd. Het licht-klavier werd effektvol bespeeld door den heer de Combe, hoofdelektrieker van den Nederlandschen Schouwburg . Dit lommerrijke openluchttheater , waarvan de steile deuren hemelwaarts klimmen als kathedraalzuilen, heeft zich uitzonderlijk tot de vertolking van mysteriespelen, en wij hopen dat de leiding van dezen . . .
  • . . . 3 u. 30 en brengt ons «Het Klooster» van Emile Verhaeren . Alle tooneelgangers houden wis en zeker dezen datum vrij. Het openluchttheater van Mevr. L. De Winter heeft dit op gelijkaardige instellingen voor, dat het zeer gelukkig werd bewerktuigd en scenische mogelijkheden insluit die elders niet . . .