Advanced Search found 2 item(s) featuring "O.S."

1932-01-05 Te Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg: "De Prix Bastin" (O.S.)
  • . . . den heer H. Van Luck, welke wel verdienen zoo populair te zijn als deze uit de laatste filmproducties van een Chevalier, Milton, e.a. O.S. . . .
1929-02-24 Volksschouwburg Folies Bergère: "Het Vrouwken van Stavoren" (O.S.)
  • . . . van het "Vrouwken van Stavoren" voor beide Vlaamsche kunstenaars het begin van een nog hooger vlucht; voor het Vlaamsch publiek, vreugd en fierheid... O.S. Minister Heyman zal Maandag e.k. de vertooning van "Het Vrouwken van Stavoren" met zijn aanwezigheid vereeren. Van Vrijdag 22 tot Donderdag 28 Februari alle . . .