Advanced Search found 2 item(s) featuring "Neel Doff"

1931-05 "Het Kindeken Jezus in Vlaanderen" (Rob Erkens)
  • . . . blijkt vrij lastig uit te maken wie de grootste schuld draagt aan dit gebrek aan echt godsdienstige stemming. -- De schrijver? De bewerkers: Neel Doff en Henri Brochet ? De spelers die het kluchtige zooveel mogelijk hebben aangedikt? Het gegeven is voldoende gekend om het hier . . .
1938-11-30 Het Vlaamsche Volkstooneel; Anton Van De Velde (Willem Putman)
  • . . . van Felix Timmermans stukken vertoond, namelijk «DE DANSENDE SALOME» en «HET KINDEKE JEZUS IN VLAANDEREN», (dit laatste zijnde een bewerking door Neel Doff en Henri Brochet ). Het eerste was een mislukking, waaraan we indertijd vinnige critiek hebben besteed, maar waarvan Van de . . .