Advanced Search found 1 item(s) featuring "Darius Milhaud"

1933-08-11 Het openluchttheater te Brasschaat. "Elckerlyc" en de danseres Akarova (Anon.)
  • . . . deze exotiek te waarschuwen, omdat haar talent er wel eenzijdig zou kunnen door uitgroeien. In haar dansenreeks stippen wij vooral aan : l'Orestie ( Milhaud ) waarin zij epische tafereelen uit haar bewegingen naarvoorwaaieren liet, Pacific ( Honegger ) waarin zij bracht een rhythmische tegenwaarde van het muzikale kerngegeven, Fêtes . . .