Advanced Search found 4 item(s) featuring "Maurice Roelants"

1924-01-29 Het eerste expressionistisch tooneel in Vlaanderen (Paul Kenis)
  • . . . met Herman van Overbeke ; wat later treffen wij bestuurder Wynans uit Antwerpen met zijn regisseur Louis Devriendt ; dan verder Maurits Roelants , Reimond Herreman , en nog talrijke andere letterkundigen, jongeren vooral, allen benieuwd om deze opvoering met "expressionistische enscenering" bij te wonen; de . . .
1927-07-21 Molière's "Nieuwbakken edelman" (Willem Putman)
  • . . . deze vertooning het etiket "frisch" gedrukt. Terecht. Frisch is het stuk gebleven, en al zijn frischheid heeft het bewaard in de vertaling van Maurice Roelants . Frisch ook was de costumeering. Het ziet er uit of het Volkstooneel uit Parijs een heelen voorraad elegantie heeft meegebracht. Frisch waren . . .
1922-09-27 VOLKSTOONEEL (Karel Van de Woestijne)
  • . . . F.V. Toussaint van Boelaere . Misschien kanen er nog anderen bij. Het tooneel jaar werd geopend door een Tijl Uylenspiegel, in uitnemende alexandrijnen van Maurice Roelants . En er komt daarbij vertaald schoons van't beste dat Frankrijk thans biedt: bewerkingen van Jules Romains en Charles Vildrac . . . .
1922-07-04 GEDACHTENIS VAN PROSPER VAN LANGENDONCK (Karel Van de Woestijne)
  • . . . blik, met het vestigende woord. En dat hij een voorganger blijven zou, evenzeer geëerbiedigd door de allerjongsten: daar zou na Hegenscheidt Maurice Roelants van kunnen getuigen. In dezen onzen na-impressionistischen, naar classiciteit strevenden tijd, nog vol troebelheid, maar te sterk van wil en te zeker in . . .
  • . . . Richard Minne , Urbaan van de Voorde : leerlingen willen ze zijn van niemand; maar daar is hun werk - en daar droeg Maurice Roelants ons kenschetsende deelen uit voor - dat, hoe verscheiden ook de vorm, naar den inhoud niet verschilt met wat Van Langendonck . . .
  • . . . heeft nagelaten. Heeft hij zich ooit zulken luister, zoo kort na zijn stoffelijk verdwijnen, gehoopt, hij die zich zoo ellendig-eenzaam heeft gevoeld? Maurice Roelants is het hier komen betuigen: slechts de erkentenis van wat ons allen bindt, natuurlijk bij voorbehoud van wat elk eigen is, kan de . . .