Advanced Search found 1 item(s) featuring "Matei Roussou"

1925-06-01 Jules Delacre : Het Théâtre du Marais (Willem Putman)
  • . . . te worden, dat niet begrijpt dat het duren de eenige factor is ter volmaking." In hetzelfde tijdschrift vinden wij van de hand van Matei Roussou volgende merkwaardige vergelijking tusschen Delacre en Copeau : "De voornaamste eigenschappen van Copeau 's schouwburg zijn : de . . .
  • . . . is de gunst die ik hem wensch." Wat voorafgaat is geschreven in 1923. Wij mogen nu besluiten dat de voorzegging van den heer Roussou nagenoeg bewaarheid werd. De deuren van het " Théâtre du Vieux-Colombier " zijn inderdaad gesloten en het " Théâtre du Marais " leeft.
  • . . . Ibsen , en "Hyménée" van Gogol . Ik kan deze appreciatie over Delacre niet beter sluiten dan met volgenden zin van Matei Roussou , dien ik gaarne mede onderschrijf : "Si j'étais quelque chose dans le cabinet belge, je proposerais que celui-ci exprimât à Jules . . .