Advanced Search found 1 item(s) featuring "Madeleine Boetlingk"

1938-11-30 Het Vlaamsche Volkstooneel; Anton Van De Velde (Willem Putman)
  • . . . klaarte, die ons allen met eerbied heeft bezield. Terloops wil ik hier ook nog gewagen van de vertooning van «ASTRID», een spel van Madeleine Boetlingk , dat een van de eerste regie-proeven van Van de Velde is geweest. Feitelijk dateert deze première van einde 1929. Op dat . . .
  • . . . namelijk om een zielsdrama dat slechts langs één factor tot ons kan komen: langs het woord, het schoone soms wat bloemrijke woord van Madeleine Boetlingk . Maar dit procédé, het eenige goede voor dergelijke stukken, eischt in de eerste plaats : spelers, die het woord tot zijn recht kunnen . . .