Advanced Search found 1 item(s) featuring "De Leuvensche Tooneelwacht"

1927-05-08 "Reinaert de Vos" van Paul de Mont te Leuven (Anon.)
  • . . . "Reinaert de Vos" van Paul de Mont te Leuven Er wordt ons geschreven: Heden ging, door de zorgen van de " Leuvensche Tooneelwacht " voor de 4e maal "Reinaert de Vos". Deze sterkbezette maatschappij heeft ons aan "veel" gewoon gemaakt en de schitterende monteering van het "Geding . . .
  • . . . volk? Kan een liefhebbersmaatschappij scenisch redden wat er in de sceniek van het libretto niet is! Gewettigde vragen die oprezen. Intusschen bewonderden we de " Leuvensche Tooneelwacht " in hare vernieuwde goede richting dat ze voor haar 1000 leden naar "goed" didaktisch werk grijpen durfde. Flink zoo! Steeds houvast! Doch we . . .
  • . . . niet zwaar. Koning Nobel, Reinaert, Bruin, werden zeer flink gehouden, met een karakter dat suggesteerde... We mogen gerust zeggen dat, weer eens ditmaal, de " Leuvensche Tooneelwacht " bewezen heeft, dat ieder element bij haar een wezenlijke pilaar is waarop kan worden gebouwd. Een talrijke schaar die 't getal niet heeft . . .
  • . . . naar de technische uitbouw. Jammer dat "Reinaert" zoo laat komt op het seizoen. De "Leuvenaar" gaat nimmer wanneer de Mei in de lucht zit. " Leuvensche Tooneelwacht " meent het goed met zijn leuze en met zijn volk. Steeds verder. Steeds beter! Deze 4de opvoering kreeg een bijzonder relief door een . . .