Advanced Search found 1 item(s) featuring "Lucas de Heere"

1922-02-18 JOAN LUYKEN'S DUYTSE LIER (Anon.)
  • . . . Racine , ook zonder commentaar, dan voor een Nederlander bij Vondel , en dat de eerste gemakkelijk Ronsard leest, terwijl Lucas de Heere , en zelfs een Spiegel , en zelfs een Roemer Visscher zoo goed als ongenietbaar zijn voor een tegenwoordig Nederlandsch . . .