Advanced Search found 1 item(s) featuring "Leopold Samuel"

1939-07 HET ZEVEN-EN-TWINTIGSTE JAAR 1924-25 (August Monet)
  • . . . Engelen en gedirigeerd door Julius Schrey . Het operagezelschap had in dit seizoen nog één nationale creatie gebracht «Ilka» een bedrijf van Leopold Samuel — op Zaterdag 25 October 1924 — en het ballet ééne :.«Zooals Voorheen», van Van Dam, op Dinsdag 21 October 1924 . . . .