Advanced Search found 4 item(s) featuring "Louis Piérard"

1926-03-14 "La Bonbonnière" (Willem Putman)
  • . . . kunnen bewijst vermoedelijk onze Westersche "decadentie". Twee duizend jaar beschaving werp je zoo maar niet in eens af! Weet dat naast mij zat: Louis Piérard , socialistisch volksvertegenwoordiger. 14-3-26. . . .
1925-05-12 Een théâtre d'avant garde (Anon.)
  • . . . Overal bekende en karakteristieke personaliteiten, expressionisten, cubisten, zeer modern aangekleede juffertjes, dandy's, tooneel-artisten van alle gezelschappen, Delacre , Camille Poupeye , Piérard , de communist Van Overstraeten e.a. Het zag er bijna uit als een tooneel-experiment, dat opzettelijk voor tooneelkunstenaars gegeven werd. In de hall van de . . .
1925-08-24 FOLKLORE I (Karel Van de Woestijne)
  • . . . niet langer de jaloersch-gekoesterde specialiteit van geleerden, de argelooze monomanie van liefhebbers. De dichter Max Elskamp , die terecht door zijn biograaf Louis Piérard een "poète populaire" werd genoemd, niet zoozeer nog omdat hij midden in zijn volk zou leven of als het ware van dat volk . . .
1923-10 TOONEEL TE BRUSSEL IV (Karel Van de Woestijne)
  • . . . Fernand Crommelynck die, na eene ernstige ziekte, thans weer aan den arbeid is kunnen gaan, zal ook een Waalsch stuk in vertaling van Louis Piérard ten tooneele worden gebracht, naast vertalingen uit het Engelsch naar Shakespeare , Shaw , Synge , Barrie en . . .