Advanced Search found 1 item(s) featuring "Le Petit Théâtre"

1925-01-09 Luc Hommel : "L'amour n'est plus le maître" door "Le Petit Théâtre" (Willem Putman)
  • . . . Luc Hommel : "L'amour n'est plus le maître" door " Le Petit Théâtre ". " Le Petit Théâtre " is een nieuwe pas gestichte onderneming die voor doel heeft meer belangstelling te wekken voor oorspronkelijk . . .
  • . . . Luc Hommel : "L'amour n'est plus le maître" door " Le Petit Théâtre ". " Le Petit Théâtre " is een nieuwe pas gestichte onderneming die voor doel heeft meer belangstelling te wekken voor oorspronkelijk tooneel . . .
  • . . . Luc Hommel : "L'amour n'est plus le maître" door " Le Petit Théâtre ". " Le Petit Théâtre " is een nieuwe pas gestichte onderneming die voor doel heeft meer belangstelling te wekken voor oorspronkelijk tooneel en ons op de hoogte . . .
  • . . . reden niet geschikt lijken om in serie te worden vertoond. Op zich zelf is dat natuurlijk een zeer lofwaardig initiatief, en den manifestatie's van " Le Petit Théâtre " aandacht te schenken drong zich den Brusselschen tooneel-recensent al dadelijk op als 'n plicht. Ik moet hierbij voegen dat ik des te . . .
  • . . . als 'n plicht. Ik moet hierbij voegen dat ik des te liever naar de " Salle Mercélis " trok -- in welke zaal het " petit Théâtre " optreedt -- omdat de affiches mij hadden geleerd dat de voornaamste rollen van het te spelen nieuwe stuk zouden vertolkt worden door Raymond . . .
  • . . . Luc Hommel , advokaat, secretaris van den minister van Financiën en stichter van het blad met fascistische strekking "Pour l'Autorité" (in het comité van " Le Petit Théâtre " zetelt trouwens M. Pierre Nothomb naast... Jules Destrée ). De " groupe Libre " is natuurlijk een onderneming zonder politieke strekking. Niettemin . . .
  • . . . gezag beslist een loopje werd genomen, kwam het ons vrij belangrijk voor eens de andere groep aan 't werk te hooren, groep waarvan in " Le Petit Théâtre " de heer Luc Hommel de woordvoerder was. Reeds de titel van zijn stuk had ons gesticht -- want door dien . . .