Advanced Search found 3 item(s) featuring "Lodewijk Mortelmans"

1929 De Koninklijke Vlaamsche Opera te Antwerpen (Lode Monteyne)
  • . . . De Koninklijke Vlaamsche Opera te Antwerpen door Lode MONTEYNE De K. VI. Opera te Antwerpen heeft in den strijd der Vlamingen ter verovering eener eigen cultuur, een voorname rol . . .
  • . . . de zangspelen van Jan Blockx , Paul Gilson , August de Boeck , Emile Wambach , Alpaerts , Lodewijk Mortelmans , Edward Verheyden , Jul. Schrey , Van Oost , Jef van Hoof , Jozef Ryelandt .. aan de . . .
1924-10-04 Marieken van Nijmegen in "De Nieuwe Spieghel", Brussel (Willem Putman)
  • . . . aan de geleverde prestatie, over welke muziek dit volgend woord van Mortelmans gelden kan als de allergunstigste beoordeeling : "Muziek ?" zoo zei Mortelmans toen wij er samen over spraken na bedoelde vertooning van "Ik Dien" -- "Muziek ? Was er muziek ? Heb niets gemerkt". Elkendeen weet . . .
  • . . . muziek ? Heb niets gemerkt". Elkendeen weet nochtans dat er in bedoeld geval geen sprake was van bescheidenheid. Daarom te meer scheen mij Mortelmans ' appreciatie zoo geestig. Hier was werkelijk de muziek aanvulling, voorzetting van uitbeelding tot in het irreële, waar woord en acteeren moeten te kort schieten. . . .
  • . . . Zeer belangrijke beschouwingen over door Dr. de Gruyter te Antwerpen gegeven vertooningen kan men vinden in het uitstekende boek van Lode Monteyne : "Kritische bijdragen over Tooneel." . . .
1939-07 HET DRIE-EN-TWINTIGSTE JAAR 1919_20 (August Monet)
  • . . . Kinderen der Zee», een spel van Rafael Verhulst ongeveer gelijktijdig met de Tière 's «Bruid der Zee» geschreven en waarop Lodewijk Mortelmans twintig jaar gewerkt had. Als aan het Hof gevraagd was geworden om zich bij een dezer voorstellingen te doen vertegenwoordigen, werd vernomen, dat . . .