Advanced Search found 2 item(s) featuring "Leos Janacek"

1939-07 HET NEGEN-EN-TWINTIGSTE JAAR 1926-27 (August Monet)
  • . . . niet opwogen tegen alles wat zijn leefbaarheid in den weg stond. Op Zaterdag 8 Januari 1927 : Een Tsjechisch : «Jenufa» van Janacek , dat zonder twijfel een méér loonend succes zou hebben genoten, ware het niet gekomen in zulke periode van algemeene depressie, — op het tooneel . . .
1927-01-11 Jenufa (L.O.)
  • . . . op de indrukwekkende schuldbekentenis van de kosteres. Toch belet zulks niet dat het werkelijk drama ons door het prisma der muziek boeien blijft. Leo Janacek , de componist van dit werk, is een zeventiger, in wiens muze de heilzame invloed te verkennen is van een uit het volk opgevelde . . .