Advanced Search found 1 item(s) featuring "Louis Hérold"

1939-07 HET VIER-EN-TWINTIGSTE JAAR 1921-22 (August Monet)
  • . . . Fontaines energie een knak gegeven hadden, die niet meer zou te herstellen zijn. In alle geval, na met fossielen als «Zampa», van Hérold — op Zondag 16 October 1921 — als «Stradella» van Flotow — op Donderdag 10 November 1921 — en met . . .