Advanced Search found 2 item(s) featuring "Loïc Le Gouriadec"

1938-11-30 Het motief der passie (Willem Putman)
  • . . . losrukken moet uit onze objectiviteit. In dienzelfden passie-tijd speelde men in het « Théâtre Molière » een «PASSION DU FILS DE L'HOMME» van Loïc Le Gouriadec , knap gebouwd stuk in niet minder dan veertien tafereelen, maar ook zonder dat innig accent, dat men allicht gemakkelijker vinden kan in . . .
1924-07-26 Tooneel te Brussel: De Volksschouwburg (Anon.)
  • . . . vooral naar stemming wordt gestreefd en waarin dan ook. het lugubere juist in die stemming ligt, dan, het al te opzettelijke stuk van Le Gouriadec : De doodelijke kus, vertaald door H. Coopman en alhier 300 maal, zegge 300 maal, door een reizend gezelschap vertoond, in welk . . .