Advanced Search found 3 item(s) featuring "Ladislaus Fodor"

1933-12-02 K.N.S. "Juffrouw Kerkmuis" door L. Fodor (Victor J. Brunclair)
  • . . . Tooneel K.N.S. «Juffrouw Kerkmuis» door L. Fodor Het Rotterdamsch Hofstadtooneel heeft dit blijsijpel in Antwerpen reeds vertoond en ons gezelschap was door dit voorgaande, dat een . . .
1931-12-26 K.N.S. "De vulpen" door Ladislaus Fodor (Victor J. Brunclair)
  • . . . Tooneel «De Vulpen» door Ladislaus Fodor Ziedaar een genre lichte comedie, dat ons veel te zelden door de schrijvers, zoo inheemsche als buitenlandsche wordt voorgebracht. Uit een niemendalletje, een . . .
  • . . . laatste vindt de man de vulpen in den zijzak van zijn kamerjasje. Welk een dun gegeven, maar welk een bron van humor voor Fodor , die zijn toeschouwers onder het amusement van zijn geestige zetten door, dan nog in onverminderde spanning houdt tot het einde. Jan Cammans muntte weer . . .
1933-09-29 In den Kon. Ned. Schouwburg. "De goede fee" door Franz Molnar (Victor J. Brunclair)
  • . . . Schelde» ten onrechte aan den zelfden auteur wordt toegeschreven, maar zonder de geringste terughouding moeten wij hier zeggen dat wij het werk van L. Fedor («Juffrouw Kerkmuis») inzake waardebepaling ver boven «De goede Fee» aanschrijven, zoo door bouw als door geestigheid. Bij Fedor fijn pigment, hier . . .
  • . . . werk van L. Fedor («Juffrouw Kerkmuis») inzake waardebepaling ver boven «De goede Fee» aanschrijven, zoo door bouw als door geestigheid. Bij Fedor fijn pigment, hier bij Molnar grof klipzout met zware, zeer zware korrels uitgestrooid. De Molnar geestigheid lijkt stilaan op maakwerk . . .