Advanced Search found 2 item(s) featuring "Kortrijkse Toneelmaatschappij Voor Taal en Kunst"

1929-11-20 Tooneel in Vlaanderen. Het Landjuweel te Kortrijk (Anon.)
  • . . . Het Landjuweel te Kortrijk. Men schrijft ons uit Kortrijk: De groote Landjuweel-wedstrijd voor 1930 zal te Kortrijk gehouden worden. Verleden jaar heeft de Kortrijksche tooneelkring Voor Taal en Kunst een tweeden prijs gewonnen met Oscar Wilde 's Ideale Echtgenoot, een stuk, dat inderdaad zeer moeilijk te vertolken . . .
  • . . . gewonnen met Oscar Wilde 's Ideale Echtgenoot, een stuk, dat inderdaad zeer moeilijk te vertolken is door dilettanten en waarvan de vertooning door Taal en Kunst zeer verzorgd was. Deze bekroning brengt nu den Koninklijken beker in de Groeninghestad, waar hij in de eerste maanden van 1930 zal . . .
  • . . . hebben hetzelfde stuk ingediend, namelijk Starkadd van Hegenscheidt . zoodat van dit stuk twee vertooningen in het vooruitzicht werden gesteld. De inrichtende kring, Taal en Kunst , meende echter, dat zulke herhaling het publiek niet voldoende zou interesseeren, en zal derhalve een ander stuk kiezen. Op die wijze zijn . . .
1930-01-04 Muziekpaljassen (Anon.)
  • . . . dit jaar zal nu ook de Landjuweel-wedstrijd hier gehouden worden, dank zij het initiatief en den vaardigen durf van die andere knappe Kortrijksche tooneelmaatschappij " Voor Taal en Kunst ". Laat ik echter wegens deze afwijking, niet vergeten een speciale hulde te brengen aan het groot talent van Mej. Nini Logman, . . .