Advanced Search found 1 item(s) featuring "De Klauwaerts"

1927-03-22 Jezus de Nazarener (J.B.)
  • . . . De wedstrijd voor het landjuweel. "Jezus de Nazarener" ( Raf Verhulst ) door " De Klauwaerts " van Borgerhout. Vertoond werd het voor-oorlogsche tooneelwerk van Rafaël Verhulst , waarin Jezus wordt behandeld als een poëtisch menschelijk droomidee, lyrisch . . .
  • . . . door den aard van stuk en spel, niet van mij weg te nemen. De eene uitbeelding spiegelde voortdurend in de herinnering van de andere. " De Klauwaerts " hadden ook een heele wagen figuratie mee, door spelleider Van Tillo perfect gedrild in den opera-trant van spelers en decor. . . .