Advanced Search found 1 item(s) featuring "Koninklijke Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel, Amsterdam"

1924-01-26 Schouwburgiana (Anon.)
  • . . . In Amsterdam en Den Haag treffen wij een min of meer overeenkomstig verschijnsel aan: de adepten van het Concertgebouw en de trouwe bezoekers van het Nederlandsch Tooneel , de abonné's op de Diligenta-concerten en de napitué's van de Fransche opera al zijn het dikwijls dezelfde heeren en dames, vormen en . . .