Advanced Search found 1 item(s) featuring "Katholieke Tooneelgezelschap Ghéon"

1934-04-17 Tooneelleider O. Daem en Mej. J. Van Oevelen gehuldigd (Anon.)
  • . . . Het " Katholieke Tooneelgezelschap Gheon " te Berchem: Tooneelleider O. Daem en Mej. J. Van Oevelen gehuldigd Zondag voormiddag te 11 uur werd het "
  • . . . Katholieke Tooneelgezelschap Gheon " te Berchem: Tooneelleider O. Daem en Mej. J. Van Oevelen gehuldigd Zondag voormiddag te 11 uur werd het " Katholiek Tooneelgezelschap Gheon " plechtig ontvangen ten gemeentehuize van Berchem, dit ter gelegenheid der schitterende onderscheidingen behaald door het gezelschap en voornamelijk door tooneelleider
  • . . . liefhebber-leider in een landjuweelwedstrijd behaalde, en Mej. Jeanne Van Oevelen, die de prijs van beste liefhebster verwierf, waarna hij den lof maakte van het Gheon-gezelschap . Aan den h. Daem en aan Mej Van Oevelen werd een prachtig aandenken aangeboden. Namens het " Katholiek Tooneelgezelschap Gheon ", Mej. Van . . .
  • . . . lof maakte van het Gheon-gezelschap . Aan den h. Daem en aan Mej Van Oevelen werd een prachtig aandenken aangeboden. Namens het " Katholiek Tooneelgezelschap Gheon ", Mej. Van Oevelen en in zijn persoonlijke naam dankte h. Odiel Daem voor de sympathieke hulde, waarin hij van officieele . . .
  • . . . naar het "Kristen Volkshuis", waar een gezellig samenzijn de leden een paar uurtjes vriendschappelijk bij elkaar hield. Eerwaarde Pater Valvekens, geestelijk adviseur van het " K.T. Gheon " huldigde hier de goede verstandhouding en vriendschappelijken omgang die de leden van het gezelschap tot 'n ware familiekring vereenigen. Bloemen werden aangeboden aan . . .
  • . . . Bloemen werden aangeboden aan Mej. Van Oevelen en Mevrouw O. Daem. Ten slotte werd het glas geheven op den groei en bloei van het " Katholiek Tooneelgezelschap Gheon ". . . .