Advanced Search found 3 item(s) featuring "Koninklijke Parkschouwburg, Brussel"

1932-03-12 The English Players: "Candida" (H.B.)
  • . . . Voor een schitterende zaal waar natuurlijk het Britisch element domineerde, heeft het befaamd reizend tooneelgezelschap " The English Players " Woensdagavond in den Parkschouwburg , te Brussel, een voorstelling in 't Engelsch gegeven van "Candida", de fijne comedie van Bernard Shaw . Het was in alle opzichten iets . . .
1936-05-06 Trois Amours (A.B.)
  • . . . Koninklijke park-schouwburg : "Trois Amours". Een politie-drama van Georges Vaxelaire Met gesloten deuren en voor een nokvolle zaal ging Maandag de eerste vertooning . . .
1935-09-09 Het Klooster (H.B.)
  • . . . Cloitre" van Ern. Verhaeren , voor de eerste maal te Brussel werd opgevoerd. Dit geschiedde namelijk op 20 Februari 1900 in den Parkschouwburg . Het stuk behaalde een flink succes en in Mei daaropvolgende ging het reeds in het " Théâtre de l'Oeuvre " te Parijs.