Advanced Search found 1 item(s) featuring "Kindergroep van de Katholieke Tooneelgilde"

1925-01-27 Henri Ghéon : "Duimpje" door de Kindergroep van de Katholieke Tooneelgilde, te Lokeren (Willem Putman)
  • . . . Henri Ghéon : "Duimpje" door de Kindergroep van de Katholieke Tooneelgilde , te Lokeren. Zooals bij het te Gent gecreëerde Sint Bernardusspel, kunnen wij hier andermaal de curieuze vaststelling doen, dat . . .
  • . . . niet bekend is en -- naar ik meen -- nog niet is verschenen. Ghéon schreef namelijk deze kindersproke speciaal ten gerieve der Lokersche kindergroep , die alleen meisjes omvat, zoodat in dit stukje alle mannenrollen, ingesloten de Menscheneter, door dames worden vervuld. Het programma leert ons, dat deze . . .