Advanced Search found 1 item(s) featuring "Karen Bramson"

1926 Karen Bramson, "Tijgerkatten" (Lode Monteyne)
  • . . . Karen Bramson TIJGERKATTEN. De afstand, die «Tijgerkatten» scheidt van Strindberg 's «Kameraden», is niet zoo ongemeen groot. Het ligt echter geenszins in . . .
  • . . . is niet zoo ongemeen groot. Het ligt echter geenszins in onze bedoeling te wijzen op een diepgaande verwantschap tusschen een auteur als Mevrouw Karen Bramson en een geniaal doch buitensporig mensch lijk Strindberg . Het werk van dezen laatsten schrijver dient steeds te worden verklaard in verband . . .
  • . . . te geweldig, zijn gedachten- en gevoelsleven te stormig bewogen... In «Tijgerkatten» worden we eerder en vooral getroffen door de vast koele wijze, waarop Karen Bramson het geval beschouwt, al raakt men ook den indruk maar zelden kwijt, dat de auteur middenin het conflict staat. Dit inzicht kunnen wij . . .
  • . . . al volgt hij tot de meest duistere wegen, die de gefolterde ziel of de kwellende gedachte gaan. In zijn spelen worden oerkrachten ontketend... Karen Bramson blijft op de aarde. Haar stuk, -- hoe bitter en schrijnend het leed van den man, welke zijn persoonlijkheid verdedigt tegen zijn wufte . . .
  • . . . draden van het meer algemeen menschelijke drama, dat vrouw en man, in hun dagelijkschen grimmigen strijd van geslacht contra geslacht, tegenover elkaar plaatst. Karen Bramson heeft dit groot drama, waarvan het conflict, dat tot het hooger omschreven fait-divers leidt, een natuurlijk uitvloeisel is, zonder eenig optimisme uitgewerkt. Het . . .