Advanced Search found 3 item(s) featuring "Katholieke Arbeiders Jeugd"

1934-04 Katholieke kunst en Radio Catholique Belge (Anon.)
  • . . . en dom-bespottelijk te maken. NASCHRIFT. Op het punt voorgaande bijdrage te posten zet K.V.B.O. in met een Passieavond onder de verantwoordelike leiding van de K.A.J. -Aalst. Het was een eer zeer eerlike proef die bovendien op uitstekende wijze is uitgevoerd. De aanhef bleef eenigszins onvast en aarzelend. Het slotkoor was . . .
1930-03-28 'n Premiere te Ninove -- "de verkiezingen van 1894" - PAUL DE MONT en Modern Toneel (A.J.M. Wijdeveld)
  • . . . dat -- 't zal maar alleen van de kringen afhangen -- 'n "Schlager" kan worden. Berekend op mansrollen alleen moet 't alvast in alle kajottersvereenigingen en studentenbonden gaan. Maar laten de gevestigde kringen daarom a.u.b., niet denken dat 't hunner onwaardig zou zijn : laten ze zelf veeleer bewijzen . . .
1932-09-13 Het spreekkoor, door L. Geysen (Lode Geysen)
  • . . . (gezamenlijke belijdenis -- stemindeeling -- volumen der stemmen volgens de inhoud het vereischte). De eerste proef van zuiver bewegingskoor kon ik leveren met de Kajotters van Wilrijk . E. P. Bogaerts schreef een spreekkoor «Wij». Het is het manifest van de katholieke arbeidersjeugd . Het goud roept op . . .
  • . . . kon ik leveren met de Kajotters van Wilrijk . E. P. Bogaerts schreef een spreekkoor «Wij». Het is het manifest van de katholieke arbeidersjeugd . Het goud roept op tot den arbeid. De moedeloozen gaan wanhopig naar het werk, waar zij door de rooden worden aangepraamd tot opstand' . . .
  • . . . arbeid. De moedeloozen gaan wanhopig naar het werk, waar zij door de rooden worden aangepraamd tot opstand' tegen de heerschende macht. Het zijn de Kajotters die den juisten weg aangeven tot saneering van het arbeidkapitaal-probleem: de liefde met het perspectief der eeuwigheid. Elke groep, moedeloozen, rooden, Kajotters heeft . . .
  • . . . de Kajotters die den juisten weg aangeven tot saneering van het arbeidkapitaal-probleem: de liefde met het perspectief der eeuwigheid. Elke groep, moedeloozen, rooden, Kajotters heeft een aanvoerder. Het wordt een vinnig duel, een grootsche strijd, met de overwinning der Kajotters door hun overtuigende argumentatie. Het manifest der . . .
  • . . . perspectief der eeuwigheid. Elke groep, moedeloozen, rooden, Kajotters heeft een aanvoerder. Het wordt een vinnig duel, een grootsche strijd, met de overwinning der Kajotters door hun overtuigende argumentatie. Het manifest der Kajotters door de Kajotters . Ziet gij de eenheid van gevoelsleven? De tekst was hier reeds . . .
  • . . . heeft een aanvoerder. Het wordt een vinnig duel, een grootsche strijd, met de overwinning der Kajotters door hun overtuigende argumentatie. Het manifest der Kajotters door de Kajotters . Ziet gij de eenheid van gevoelsleven? De tekst was hier reeds klaar ingedeeld. De beweging, het spel, groeide vanzelf uit . . .
  • . . . wordt een vinnig duel, een grootsche strijd, met de overwinning der Kajotters door hun overtuigende argumentatie. Het manifest der Kajotters door de Kajotters . Ziet gij de eenheid van gevoelsleven? De tekst was hier reeds klaar ingedeeld. De beweging, het spel, groeide vanzelf uit den gevoelsinhoud van het . . .