Advanced Search found 5 item(s) featuring "Jerome K. Jerome"

1928-10-12 "De komedie van het geluk" in de Nederlandse Schouwburg, Antwerpen (Paul de Mont)
  • . . . personages» op een meer cerebraal plan nageschreven geworden ; heel het tweede bedrijf herinnert aan «The Passing of The Third Floor Back» van Jerôme K. Jérôme ; en hoeveel auteurs de mascarade uit het derde bedrijf wel mogen nageaapt hebben bereken ik liever niet. Dit om vast te . . .
1924-08-25 Tooneel in België: Het vernieuwde "Vlaamsche Volkstooneel" (Willem Putman)
  • . . . decorateur van het Brusselsche Théâtre du Marais . Nadien zou worden vertolkt: "De blijde komst", een vertaling van het bekende werk van J. K. Jerome "The Passing of the third Floor Back". "De Nacht" een spel van onderworpenheid aan den dood door Helmuth Unger , welk . . .
1932-01-22 Nederlandsche Schouwburg: Opvoeringen van "Mannen van 't Water" door Lode Scheltjens en van "Fanny en haar familie" door Jerome K. Jerome (V.G.)
  • . . . Nederlandsche Schouwburg : Opvoeringen van "Mannen van 't Water" door Lode Scheltjens en van "Fanny en haar familie" door Jerome K. Jerome Tot huldiging van Lodewijk Scheltjens , die thans zijn zeventigste jaar is ingetreden, worden de voorstellingen van deze week ingezet . . .
  • . . . door de jonge heer Van der Elst, die de kinderrol met bewonderenswaardige overtuiging vervulde. "FANNY EN HAAR FAMILIE" Ook dit vroolijk spel van Jerome K. Jerome , die niet ten onrechte de Engelsche Mark Twain wordt genoemd, deelde in de gunst van het publiek. "Fanny en haar familie" is . . .
1928-02-10 "Vadertje Langbeen" door Het Nieuwe Tooneel, uit Gent (Paul de Mont)
  • . . . literaire waarde maar op-en-top teater. Het is bovendien stichtelik, nobel, boordevol gepropt met dit angelsaksies humanitair predikantisme dat ook «De Blijde Komst» van Jerôme K. Jerôme , door mij destijds vertaald en door het Volkstoneel gespeeld, doordrenkt en de argeloze, treffelike, demokratiese vlaamse burger naar het hart gaat . . .
1938-11-30 Werk van Noord-Nederlandsche dramaturgen (Willem Putman)
  • . . . van Staf Bruggen werd deze IJsbrand een soort Christus, die ons terloops denken deed aan de figuur van den Vreemdeling in Jerome 's «Blijde Komst». Het in dit stuk overwegende verstandelijk bestanddeel was bij de première welkom voor het publiek der wetenschappelijke congressen, maar is dan verder . . .