Advanced Search found 2 item(s) featuring "Julius Sabbe"

1929 De Koninklijke Vlaamsche Opera te Antwerpen (Lode Monteyne)
  • . . . van het streven van Peter Benoit , die er in geslaagd was, dank zij den steun van vele vooraanstaande Vlamingen, waaronder wijlen Julius Sabbe niet de minst-dappere was, de nederige Antwerpsche muziekschool tot Koninkl. Vlaamsch Conservatorium te verheffen -- het éénige in den lande, vermits dat van . . .
1928-04-21 Maurits Sabbe: "Pluk den Dag" (Lode Monteyne)
  • . . . het kwartet. In den stillen, teruggetrokken professor met het wijze hoofd vol idealen, heeft Sabbe waarschijnlijk het beeld van zijn vader, Julius Sabbe , doen herleven. Een hoogtepunt in dezen roman van de Vlaamsch-democratische ontvoogding, vormt het breed aangelegde hoofdstuk, waarin Sabbe den volksoptocht ter . . .