Advanced Search found 6 item(s) featuring "Johann Sebastian Bach"

1921-09-27 Muziek te Brussel V (Karel Van de Woestijne)
  • . . . verschillende concerten toch al heel gemengd. Er komt bij dat de zeer fijne, zeer bekwame, zeer voorname Albert Zimmer, die helaas van zijne Bach -uitvoeringen afzien moest, maar aan het hoofd bleef van zijn uitnemend strijkkwartet, dit kwartet thans aanvullen mocht met het befaamde quatuor Capet uit Parijs, en . . .
1923-07-30 VACANTIEKRABBELS II (Karel Van de Woestijne)
  • . . . geven in de phonetica aan de lieden van Dover, Harwich of Hull. 's Namidags: klein symphonisch concert van weinig-vermoeiende deuntjes; daarna orgelconcert, dat Bach paart aan Tagliafico ; en daarboven uit, in twee naasteen-gelegen zalen, het snerpen van een dubbelen jazz-band. Ik verberg het u niet: ik . . .
1923-07-31 VACANTIEKRABBELS III (Karel Van de Woestijne)
  • . . . beste wat men hier hooren kan. Klassiek alleen door den naam, bestrijken zij heel het gebied der Europeesche muziek van drie eeuwen, van Bach tot Strawinsky . Talrijke noviteiten worden er ten gehoore gebracht, zoo van buitenlanders als van Belgen. Volgende week komt uw J. . . .
1921-09-19 MUZIKALE VERHUIZING (Karel Van de Woestijne)
  • . . . alleen heel den ouden rommel te weren, maar de vijf Russen, Moussorgski inbegrepen, in hunne plaats te stellen, terwijl hij naast Bach en Beethoven , ook den Wagner van "Parsifal" slikken deed, wat, bij badgasten die vooral kwamen om te spelen, om de . . .
1924-05-24 De Sakharoff's (Willem Putman)
  • . . . werk heeft gelegd. Niet zonder beteekenis bijv. is het feit dat deze artisten de tusschenpoozen van hun programma laten aanvullen met muziek van Bach . Deze muziek (Ouverture in si mineur, Polonaise, Menuet, Badinerie) krijgen wij dus voor gesloten doek te genieten. Nu lijkt het wel of dan de . . .
1941-02 NAAR EEN VLAAMSCHE DANSKUNST (Elsa Darciel)
  • . . . mystiek spel van verzoeking, val, inkeer en verheerlijking van Wanneke, het vrome dorpsmeisje, op muziek van Humperdinck , Liszt en Bach , met costumes in den trant van Rembrandt en van Rubens , en : "De Verliefde Leeuw", een dierenepos in lustig-moraliseerenden trant, . . .