Advanced Search found 1 item(s) featuring "J. Precker"

1935-03-01 David Teniers de jongere (W.B.)
  • . . . historisch spel in vier bedrijven en opgevoerd door de Vlaamsche tooneelmaatschappij van Brussel " De Morgenstar ". Voor dit mooie werk schreef de h. J. Precker de flink aangepaste muziek. Er was een zeer en voornaam publiek, dat bij deze gelegenheid ook belangstelling wilde betoonen voor het letterkundig werk . . .