Advanced Search found 1 item(s) featuring "J.P. Wiersma"

1930-01-30 De beteekenis van het Friesche Tooneel (Anon.)
  • . . . tegemoet zien, waar " It Nijfrysk Toaniel ", dat zich van de medewerking van tooneelbouw en costuum-deskundigen verzekerde, zal opvoeren het nieuwe stuk van J.P. Wiersma : "Wigle Noardman". . . .