Advanced Search found 3 item(s) featuring "Jacques Offenbach"

1923-01-16 Te Antwerpen: Koninklijke Vlaamsche Opera: "Hoffmann's Vertellingen" (L.O.)
  • . . . Te Antwerpen: Koninklijke Vlaamsche Opera : "Hoffmann's Vertellingen" Een echte Hoffmans-verschijning is die Offenbach , herkomstig uit 'n jodenbuurtje van Keulen en geroepen om Parijs en heel Europa een tijdlang de meest welkome verstrooiing te brengen. Als veertienjarige knaap . . .
  • . . . deze ontsloot van lieverlede den jongen man de fijnste kringen en mooiste salons, om door zijn mopjes gediend te zijn. Dat was de Offenbach , die schitteren zou. De andere hield hij schuchter voor zich. Hij wist niet waar er mede te blijven, evenmin als met de talrijke melodieën, . . .
  • . . . feit, dat voor hij "Martha" en "Stradella" verschillende melodieën schreef, die Flotow onder eigen naam de wereld inzond. Geheime wensch van Offenbach was het eenmaal op te treden als componist van een werkelijke komische opera, en niet een kleine, - groote opera - waarin volgens zijn . . .
  • . . . stervensjaar (1880) met "Hoffmann's Vertellingen", die kleine "groote opera", waarvan hij echter de eerste opvoering (1881) niet meer beleven zou. 't Noodlot vervolgde Offenbach tot na zijn dood. De opvoering van "Hoffmann's Vertellingen" bracht onheil, zoo luidde het vooroordeel, waarvan de brand der Opera te Weenen . . .
1924-07-26 Tooneel te Brussel: De Volksschouwburg (Anon.)
  • . . . Maar zelfs in den aard van de laatst vertoonde operetten liet zich een gevoelige kentering ten goede merken (La fille du tambour major ( Offenbach ) en andere zangspelen uit het Fransche répertoire verwingen op gunstige wijze Het meisje uit de hel en andere Vrijers van Dorine en ook het . . .
1919-09-05 CHOREOGRAPHIE (Karel Van de Woestijne)
  • . . . geheeten. Feitelijk was dat libertijnsche ervan niet veel meer dan pessimisme, terwijl de operette een zeer slechte navolging was van.... laat ons zeggen Offenbach 's "Belle Hélène". Dat meesterstukje uit mijne jeugd bedoelde ook misschien wel libertijnsch te zijn: het misbruik van prikkels stompt de zintuigen af, zoodat ik . . .