Advanced Search found 2 item(s) featuring "Jan Musch"

1926-03-24 Alph. Laudy : "De Paradijsvloek" in "De Nieuwe Spieghel" (Willem Putman)
  • . . . ook aldus uitbeelden, in plaats van in de symbolische kostumeering en de breede klassieke kracht, waarin Adriaan Van der Horst en Jan Musch met hun "Schouwtooneel" het spel styleerden, het gebeuren naar het verleden te doen wijken". Dus was de aankleeding der spelers grootendeels gehaald uit . . .
1923-03 Henri Ghéon: zijn tooneelwerk (Lodewijk Dosfel)
  • . . . Parijs en elders. Vertaald door Mej. Spiering werd het onder den titel De opgeknoopte die werd afgeknoopt gespeeld door het Schouwttooneel (regie Jan Musch ) in marionettentrant : de spelers hadden touwtjes aan de armen om aldus op poppen te gelijken. Het Vlaamsche Volkstooneel nam Het spel . . .